ZASADY REZERWACJI ONLINE

I. REZERWACJA

1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą otrzymania e-maila z informacją o jej przyjęciu.
2. Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty.

II. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

1. Nie wykonanie czynności opisanych przy składaniu rezerwacji, w wymaganym terminie, powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
2. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linku w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji.
3. Wymagana jest przedpłata w wysokości 100 % wartości rezerwacji. Do 30 dni przed rozpoczęciem rezerwacji zwracane jest 30 % wpłaconej kwoty. Poniżej 30 dni przed rozpoczęciem rezerwacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.


III. USTALENIA KOŃCOWE

1. Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z obsługą.
2. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

IV. USTALENIA KORZYSTANIA Z APARTAMENTU

 1.  Zakaz organizowanie imprez.
 2. Ban on organizing events.
 3. Verbot der Organisation von Veranstaltungen.

 

 1. PL) Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do 10:00
 2. ENG) Check-in from 4 p.m., and check-out time before 10.00 a.m.
 3. DE) Check-in ab 16:00 Uhr und Check-out bis 10:00 Uhr.

 

 1. PL) W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 2. ENG) The quiet hours at the facility last from 10:00 pm to 7:00 am.the next day.
 3. DE) Die Apartmentruhe gilt ab 22:00 bis 07:00 Uhr am Folgetag.

 

 1. PL) Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom w czasie wynajmu.
 2. ENG) The Guest is not allowed to lease the room to third parties even though the period for which they paid has not expired.
 3. DE) Der Gast kann sein Zimmer keiner anderen Person zur Verfügung stellen, auch wenn die bezahlte Aufenthaltszeit noch nicht abgelaufen ist.

 

 1. PL) Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z winy jego lub odwiedzających go gości. Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. ENG) The hotel guest bears full financial liability for damaging or destroying the apartment's equipment and technical devices due to their fault or due to the fault of their visitors. The guest should report the damage immediately after it was noticed.
 3. DE) Der Gast übernimmt die materielle Haftung für etwaige Beschädigungen oder Zerstörung von Gegenständen der Ausrüstung und technischer Anlagen im Apartment, die aus seinem Verschulden oder aus Verschulden der ihn besuchenden Personen entstanden sind. Der Gast hat das Auftreten eines Schaden unverzüglich nach dessen Feststellung zu melden.

 

 1. PL) Właściciel apartamentu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 2. ENG) The landlord is not liable for any loss or damage to money, securities, jewellery, other items and valuables or objects having scientific or artistic value.
 3. DE) Der Wohnungseigentümer haftet nicht für den Verlust oder Beschädigung vom Geld, von Wertpapieren, Kostbarkeiten oder Gegenständen, die wissenschaftlichen Wert oder Kunstwert.

 

 1. PL) Właściciel apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 2. ENG) The landlord does not hold liability for loss or damage of a car or other vehicle belonging to a guest.
 3. DE) Der Apartmenteigentümer haftet nicht für den Verlust oder Beschädigung vom Kraftfahrtzeug oder von einem anderen Fahrzeug, das dem Gast gehört.

 

 1. PL) W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia (także na balkonie). Złamanie zakazu palenia skutkuje naliczeniem kary w wysokości 500 zł, obejmującej czyszczenie pokoju.
 2. ENG) Smoking in the apartment is strictly prohibited (including balconies). For breaking the smoking prohibition, the guest will be charged an additional fee of PLN 500.
 3. DE) Im Apartment gibt es ein absolutes Rauchverbot (auch auf dem Balkon). Für den Bruch des Rauchverbots gilt ein Bußgeld in Höhe von 500 PLN.

 

 1. PL) W apartamencie znajduje się czujka dymu. Proszę nie wytwarzać dymu w trakcie pobytu, np. podczas gotowania. W przypadku aktywowania czujki i przyjazdu straży pożarnej zostaną Państwo obciążeni kosztami ich przyjazdu. W trakcie gotowania oraz pieczenia należy przebywać w apartamencie oraz włączyć okap kuchenny.
 2. ENG) The apartment has a smoke detector. Please do not generate smoke during your stay, e.g. during cooking. If the detector is activated and the fire brigade arrives, you will be charged for their arrival. During cooking and baking, stay in the apartment and turn on the kitchen hood.
 3. DE) Im Apartment ist ein Rauchmelder installiert. Bitte erzeugen Sie während Ihres Aufenthalts, beispielsweise beim Kochen, keinen Rauch. Wenn der Rauchmelder aktiviert ist und die Feuerwehr eintrifft, wird Ihnen die Ankunft in Rechnung gestellt. Bleiben Sie während des Kochens und Backens in dem Apartment und schalten Sie die Dunstabzugshaube ein.

 

 1. PL) Zachowanie Gości oraz osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych ludzi. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 2. ENG) The behavior of guests and persons using the services should not disturb the peaceful stay of other people. The landlord may refuse to continue providing services to a person who violates this rule.
 3. DE) Das Verhalten von Gästen und Personen, die die Dienstleistungen in Anspruch nehmen, darf ruhigen Aufenthalt anderer Leute nicht stören. Der Wohnungseigentümer kann die weitere Dienstleistungserbringung einer Person verweigern, die gegen diesen Grundsatz verstößt.

 

 1. PL) W przypadku problemów proszę o kontakt na adres e-mail villmarisapart@gmail.com lub poprzez booking.com albo pod numer +48 799 811 810.
 2. ENG) In case of any problems, please contact us by e-mail villmarisapart@gmail.com, booking.com or phone +48 799 811 810.
 3. DE) Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter villmarisapart@gmail.com, booking.com oder unter der Telefonnummer +48 799 811 810.